กฎหมายแรงงาน

5/5

รีวิวจากลูกค้าของเรา

กัลยมน โอสถานนท์
กัลยมน โอสถานนท์
2023-03-29
ทุกครั้งที่ต้องการที่ปรึกษาและคำแนะนำทางด้านกฎหมายและบัญชี ครอบครัวไว้วางใจขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากสำนักงานถนอมศักดิ์ทนายความและการบัญชีมาโดยตลอด เพราะทนายความเจ้าของสำนักงาน หรือ คุณชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายและบัญชี ดังนั้น ทุกครั้งที่ได้ปรึกษากับคุณชวินทร์ จึงทำให้เรามีความมั่นใจว่า เราได้รับข้อมูล คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเสมอ ไม่เฉพาะแค่ คุณชวินทร์ ซึ่งเป็นทนายความที่มากประสบการณ์ แต่ยังรวมถึงทนายความอาวุโสท่านอื่นในสำนักงานอย่าง คุณอิศเรศ ทองคำ ด้วย ซึ่งเคยทำคดีคำร้องขอให้กับครอบครัวของเรามาก่อน การทำงานที่เป็นระบบ ใส่ใจ และมีความละเอียด ทำให้ครอบครัวของเราตั้งแต่รุ่นคุณปู่สู่รุ่นหลาน ไว้วางใจขอคำปรึกษาจากทนายความผู้มีประสบการณ์ของสำนักงานฯ และทุกครั้งที่มีใครสอบถามเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสำนักงานกฎหมาย ก็จะไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำให้เข้ารับคำปรึกษากับสำนักงานแห่งนี้ค่ะ
Brown Br
Brown Br
2023-02-28
ทีมทนายให้คำปรึกษาและคำแนะนำดีมากครับ ช่วยให้เตรียมตัวเตรียมข้อมุลให้อย่างครบถ้วน ทำให้เรื่องจบได้ตามที่คาดหวังไว้ครับ ถ้ามีงานที่ต้องใช้ทีมทนายที่ไว้ใจได้คงต้องคิดถึง สนง ถมอมศักดิ์ก่อนเลยครับ
Pa-Em Jaiarlee
Pa-Em Jaiarlee
2023-02-06
ให้คำปรึกษาได้ดีมากครับ เจ้าหน้าที่ทั้งคุณชวิน (ทนายความ) และคุณญา (ผู้ช่วย) ให้ความช่วยเหลือและสนใจลูกความดีตลอดครับ การตอบคำถามต่างๆที่เร่งด่วนเล็กๆน้อยๆ ผ่านแอมินในไลน์ก็ทำได้รวดเร็วมากครับ ราคาค่าบริการก็เป็นราคาที่ค่อนข้าง Fair กับการให้บริการเช่นกันครับ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายอีก จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งแน่นอนครับ
ประภาวัลย์ อัครโชติวิทย์
ประภาวัลย์ อัครโชติวิทย์
2022-10-14
คุณชวินทร์ เป็นทนายให้คำปรึกษาและแนะนำ สิ่งที่ถูกต้องและอธิบายโดยมีเหตุ มีผลให้เราเข้าใจง่ายคะ ไม่ผิดหวังที่ใช้บริการคะ
CHUTIKAN CHAMNAEKWONG
CHUTIKAN CHAMNAEKWONG
2022-08-22
คุณทนายความอธิบายได้ชัดเจน พูดคุยง่ายเป็นกันเอง ตอบข้อสงสัยต่างๆ ได้ดี แนะนำเลยค่ะ
OrnGorn Thanachollagorn
OrnGorn Thanachollagorn
2022-04-30
ทีมงานทุกคนของสำนักงานทนายที่นี่มืออาชีพและให้บริการดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยค่ะ ตั้งแต่พนักงานรับโทรศัพท์ admin ใน Line จนถึงคุณทนายชวินท์ที่เป็นทนายอาวุโส มีประสบการณ์มาก อธิบายข้อกฎหมายได้อย่างดี ชวยรักษาผลประโยชน์ของลูกความ เป็นมิตร ทำให้รู้สึกสบายใจและมั่นใจที่จะปรึกษาคดี แนะนำที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ
พีระพงษ์ เชื้อทอง
พีระพงษ์ เชื้อทอง
2022-03-21
ทนายชวินทร์ให้คำปรึกษาได้ดีมาก เป็นกันเองกับลูกความ จากข้อมูลที่ได้ปรึกษาหารือกัน รวมถึงการแนะนำที่ดี มีความชัดเจน แจ่มแจ้ง คลายทุกข์ไปหลายเปาะเลยครับ ^^

Why work with us?

Experienced

Our firm has been operating for over 50 years

Fair Price

Result based pricing with reasonable rate

Tanormsak Network

Tanormsak network spanning all over Thailand

ตัวอย่างบริการของเรา

คดีเลิกจ้างโดยมิชอบ

ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ไม่ใช่ความจำเป็นของกิจการ ทนายความของเราเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อจิตใจและสถานะการเงินจากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทนายความของเราเชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานและพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการประเมินสถานการณ์การถูกเลิกจ้าง รวบรวมพยานหลักฐาน และวางแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายที่คุณควรได้รับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน ขึ้นไป ค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเครื่องจักรมาแทนกำลังคน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกำหนดให้ทราบล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าความเสียหายจากผลกระทบทางจิตใจ และค่าเสียหายอื่น ๆ อันเกิดมาจากการเลิกจ้างโดยมิชอบ เราพร้อมที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ท่าน เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน

การเจรจาสัญญาจ้างงาน

สิ่งสำคัญที่ต้องมีเมื่อเจรจาข้อตกลงสัญญาจ้างงานคือการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ ทนายความของเรามีประสบการณ์และช่วยคุณเจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับคุณในสัญญาจ้างงาน เราตรวจร่างสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ อธิบายข้อสัญญาให้คุณเข้าใจ และเจรจาให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด เป้าหมายของเราคือการช่วยคุณทำสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรมเพื่อให้คุณได้รับสิทธิ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และโอกาสทางการงานในอนาคตของคุณ

การร้องเรียนกรณีการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

หากคุณกำลังประสบกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ทนายความกฎหมายแรงงานของเราเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเป็นตัวแทนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการเลือกปฏิบัติและการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะมีพื้นฐานมาจากเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือรสนิยมทางเพศ ทีมงานของเราจะสืบสวนหาข้อมูลสถานการณ์ที่คุณพบเจอ รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้คู่กรณีรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายที่คุณควรได้รับ

ข้อพิพาทเรื่องค่าจ้างและค่าแรง

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้

“ค่าจ้างในวันทำงาน” หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายสำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำงานปกติ
“อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
หากนายจ้างของคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าแรง เช่น ไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา หรือหาเหตุอื่น ๆ มาหักค่าจ้าง ทนายความของเรามีความเข้าใจกฎหมายแรงงานอย่างลึกซึ้งและทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยให้คุณได้รับค่าจ้างและค่าแรงที่คุณควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องค่าจ้าง การเจรจาระงับข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของคุณ

สัญญาห้ามค้าแข่งและการละเมิดความลับทางการค้า

การพิจารณาข้อสัญญาห้ามค้าแข่งและข้อพิพาท เกี่ยวกับความลับทางการค้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทนายความที่เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานของเราให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบและว่าความให้กับคุณในคดีเกี่ยวกับข้อสัญญาห้ามค้าแข่งและการละเมิดความลับทางการค้าของลูกจ้าง เราอธิบายให้คุณเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาห้ามค้าแข่ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองความลับทางการค้า และดำเนินการตามกฎหมายหากความลับทางธุรกิจของคุณถูกเปิดเผยเป้าหมายของเราคือการคุ้มครองผลประโยชน์ทางธุรกิจและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดความลับทางการค้าให้กับคุณ

สำนักงานถนอมศักดิ์ทนายความและการบัญชี

จากประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพ่อสู่ลูก ตลอดเวลามากกว่า 50ปี ทำให้สำนักงานของเราบ่มเพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน กฎหมายและการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆในแง่กฎหมาย รวมทั้งมิติในแง่ปัญหาทางปฎิบัติงาน ทำให้สำนักงานเราเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือลูกความที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม และทำให้คลี่คลายปัญหาหรือประสบความสำเร็จ จนได้รับความไว้วางใจจากลุกค้ามากมาย

Experienced

Our firm has been operating for over 50 years

Fair Price

Result based pricing with reasonable rate

Tanormsak Network

Tanormsak network spanning all over Thailand

Play Video

ได้รับความไว้วางใจจาก

เหล่าลูกค้ากิตติกิตติมศักดิ์

fameline
kbank
landy
nation
pr
wha

ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจของหัวหน้าสำนักงาน ผสานกับความตั้งใจและความกระตือรือร้นจากทีมทนายที่รักในวิชาชีพทุกคน โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงานอย่างละเอียด ผนึกกำลังสติปัญญาและประสบการณ์ อย่างมืออาชีพ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกความแต่ละท่าน ทำให้เกิดความสำเร็จในคดีความมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างความน่าเชื่อถือ ความประทับใจ และความไว้วางใจ ให้กับลูกความจำนวนมาก นำมาซึ่งชื่อเสียงอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น

การแก้ไขปัญหาและหาคำตอบให้กับลูกความ คือ งานของเรา เราสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างมั่นคง

นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์

2nd Gen
หัวหน้าสำนักงาน

Since 1973

Present

สำนักงานถนอมศักดิ์
ทนายความและการบัญชี

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 44,46,48,50 ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-722 0429 – 31 โทรสาร 02-7221169 มือถือ 081-20-77-999 ,089-776-4545

สำนักงานถนอมศักดิ์่ทนายความและการบัญชี เป็นสำนักงานที่ก่อตั้งมายาวนานเกือบ 50 ปี เดิมตั้งอยู่ที่ 1103/32 ซอยเพชรบุรี 31(จารุรัตน์) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อมาต้นปี พ.ศ.2554 ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ที่ ถนนพัฒนาการ ปัจจุบันยังคงให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักรโดยทนายความชั้นหนึ่ง และบริการ รับทำบัญชี สอบบัญชีและงานจดทะเบียนต่างๆ

ผู้ก่อตั้งแรกเริ่มคือ นายถนอมศักดิ์ ลาภพิทักษ์พงษ์ ทนายความอาวุโส (ปัจจุบันเสียชีวิต) และที่ปรึกษาอาวุโส คือ นายบุญลือ บุญมายน ผู้ดำเนินกิจการสืบทอดต่อมา คือ นายชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน มีประสบการณ์ในวิชาชีพทนายความ มามากกว่า 30 ปี ได้ทำการว่าความให้กับบริษัทต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อืนดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด เป็นต้น

Get in Touch

นัดหมายปรึกษาฟรี

Add us on Line to book a consultation with Director Chawin.
Reply within 1 hour during business hours.

สำนักงานถนอมศักดิ์ทนายความและการบัญชี

44 46,48,50 ซอยพัฒนาการ 64 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์

66+ 089-776-4545

อีเมล

support@tanormsak.co.th

ไลน์